Máte otázku? Kontaktujte nás. info@autocarpet.hu

REKLAMÁCIA

REKLAMÁCIA 

Mali by ste vedieť, že textilnéautokoberčeky v našom internetovom obchode sú jedinečné produkty, preto prosím urobte svoju objednávku premyslene.Ak nie ste spokojní s prijatými textilnými kobercami, žiaľ nemôžeme akceptovať reklamáciu! Môžeme vám, ale poskytnúť nový produkt za rovnakú cenu.

 • ak sme urobili chybu my, sme samozrejme pripravení problém vyriešiť!
 • 14 pracovných dní je na vyhodnotenie reklamácie (nezúfajte, ak nedostanete odpoveď do 3 dní, neznamená to, že sa vaším problémom nezaoberáme)
 • v prípade reklamácie nám VŽDY priložte fotodokumentáciu, pretože ide o produkty, ktoré potrebujeme vidieť.
 • v prípade posúdenia reklamácie a v prípade vrátenia peňazí nám zašlite číslo bankového účtu na náš e-mail: info@autocarpet.hu, na ktorý bude vrátená platba do dní.

Reklamáciu zašlite jasne formulovanú, doloženú fotografiou a pošlite nám ju s uvedením čísla objednávky! Uľahčíte nám prácu, takže môžeme konať rýchlejšie.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK - pokyny pre spotrebiteľov - spôsob reklamácie.

 

Spotrebiteľ má právo využiť reklamáciu v zmysle zákona 250/2007 Z. z. a pre reklamačné konanie sa stanovuje nasledovný postup.

 1. Spotrebiteľ upovedomí predávajúceho o reklamácii na telefónnom kontakte +421 904 033 167 a zároveň na E-mailovú adresu info@autocarpet.hu napíše skutkový stav reklamovaného tovaru s uvedením čísla objednávky, VŽDY priloží fotodokumentáciu reklamovaného tovaru, pretože ide o produkty, ktoré potrebujeme vidieť pre posúdenie oprávnenosti reklamácie.
 2. V prípade uznania reklamácie sa zahajuje ihneď reklamačné konanie s pridelením poradového čísla reklamácie kupujúceho. Reklamačné konanie je do 3 pracovných dní a nesmie byť dlhšie ako 30 dní.
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o začatí reklamácie.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie predávajúci je povinný potvrdenie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 1. Vybavenie reklamácie je ukončené reklamačným konaním odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie
 2. Predávajúci je povinný viesť evidenciu reklamácií
 3. V prípade alternatívneho riešenia sporov sa môžete obrátiť na Inšpektorát slovenskej obchodnej inšpekcie

 

REKLAMÁCIE nie je možné uznať v nasledovných prípadoch:

 

Mali by ste vedieť, že textilné autokoberce v našom internetovom obchode sú špecializované produkty vyrábané na zákazku, preto prosím urobte svoju objednávku premyslenea zodpovedne. Ak nie ste spokojní s vyrobenými textilnými kobercami, žiaľ nemôžeme akceptovať reklamáciu! Textilné koberce sa vyrábajú špeciálne na zákazku vašej objednávky.

 • ak predávajúci urobil chybu, sme samozrejme pripravení reklamáciu vyriešiť!
 • ak je objednávka bola zadaná kupujúcim nesprávne reklamáciu nie je možné uznať, môžeme vám, ale poskytnúť nový tovar – textilný koberec za rovnakú cenu.
 • na vyhodnotenie reklamácie dostanete odpoveď do 3 pracovných dní
 • v prípade reklamácie nám VŽDY priložte fotodokumentáciu, pretože ide o produkty, ktoré potrebujeme vidieť.
 • v prípade posúdenia reklamácie a v prípade vrátenia peňazí nám zašlite číslo Vášho bankového účtu na náš e-mail: info@autocarpet.hu, a bude Vám  vrátená platba bezodkladne.

Reklamáciu zašlite jasne formulovanú, doloženú fotografiou a pošlite nám ju s uvedením čísla objednávky! Uľahčíte nám prácu, takže môžeme konať rýchlejšie.